Przetarg nieograniczony

Na usługę prania bielizny szpitalnej i odzieży ochronnej wraz z dzierżawą bielizny szpitalnej i odzieży ochronnej oraz kompleksowym serwisem.

Numer postępowania: PCZ/II-ZP/09/2020

Ogłoszenie – PCZ/II-ZP/09/2020

SIWZ
Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz oferty
Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie dot. wykluczenia
Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie dot. spełniania warunków
Załącznik nr 5 do Siwz – Oświadczenie grupa kapitałowa
Załącznik nr 6 do Siwz – Wykaz usług
Załącznik nr 7 do SIWZ – Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu, urządzeń technicznych
Załącznik nr 8 do SIWZ – Wykaz środków transportu
Załącznik nr 9 o SIWZ – Wykaz środków pioracych i dezynfekcyjnych
Załącznik nr 10 do SIWZ – Wzór umowy

[16-09-2020]

Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia po odp. na pyt. z dnia 16.09.2020r.

[21-09-2020]

Informacja z otwarcia ofert dot. PCZ/II-ZP/09/2020

[25-09-2020]

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Wyjaśnienia, odp. na pytania

[16-09-2020]

Odpowiedzi na pytania 1- PCZ/II-ZP/09/2020
Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia po odp. na pyt. z dnia 16.09.2020r.
Przewiń do góry